Zadośćuczynienie dla żony, małoletniej córki, rodziców oraz brata zmarłego

Zasądzone kwoty:

  • po 180 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę na rzecz żony i małoletniej córki
  • po 90 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę na rzecz rodziców;
  • 55 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę na rzecz brata

Okoliczności wydania wyroku:

R. K. zamarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym spowodowanym przez osobę trzecią. R.K. był jedynym żywicielem rodziny, utrzymywał żonę i córkę.

Kwota zadośćuczynienia przyznana żonie i córce wynikała z ich silnych cierpień emocjonalnych wywołanych śmiercią bliskiej osoby. Sąd ustalił, że żona R.K. w wyniku jego tragicznej śmierci przeżyła silną traumę. Wystąpiły u niej zaburzenia adaptacyjne, stała się nerwowa i przyjmowała leki uspokajające. Nie korzystała z pomocy psychiatry ani psychoterapeuty. Córka zmarłego doznała silnego stresu w związku z jego śmiercią, który miał charakter przewlekły, a problemy emocjonalne utrzymywały się do pół roku po jego śmierci.

Również rodzice zmarłego byli z nim bardzo silnie związani emocjonalnie. Matka R.K. przez rok po jego śmierci była niezdolna do pracy, wystąpiły u niej zaburzenia adaptacyjne, reakcja depresyjno-lękowa. Ojciec zmarłego również przezywa zaburzenia adaptacyjne – reakcję żałoby. Nie wymagał jedna pomocy specjalistycznej. Sąd zwrócił uwagę, że ich cierpienie było tym większe, że śmierć ich syna była nagła i tragiczna.

Brat zmarłego nie przeżywał zaburzeń depresyjnych w związku z jego śmiercią, jednak był z nim bardzo silnie związany emocjonalnie, traktował brata jak najlepszego przyjaciela. Wzrusza się, kiedy go wspomina.

Ustalając kwoty zadośćuczynienia dla powodów, sąd miał na uwadze, że w postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel wypłacił im tytułem zadośćuczynienia kwoty: żonie 10 500 zł, córce 3 500 zł, rodzicom po 7 000 zł a bratu 2 100 zł.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 16 lipca 2014 r., sygn. akt: I ACa 218/14

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.