Zadośćuczynienie dla dzieci za śmierć rodziców i matki za śmierć córki

Zasądzone kwoty:

  • po 200 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią rodziców na rzecz trojga dzieci zmarłych
  • 50 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią córki na rzecz jej matki

Okoliczności wydania wyroku:

Małżonkowie M.N. i T.N. zmarli w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez osobę trzecią. M.N. w chwili śmierci miała 33 lata. Pracowała w gospodarstwie rolnym, nadużywała alkoholu w związku z czym w wakacje przed śmiercią była na terapii odwykowej. T.N. w chwili śmierci miał 34 lata. Mieszkał z żoną w domu swoich rodziców. Pracował w zakładach drobiarskich. Nadużywał alkoholu. Dzieci małżonków w chwili ich śmierci miały 15, 10 i 3 lata. Trzy lata przed wypadkiem sąd ograniczył władze rodzicielską M.N. i T.N. Na kilka miesięcy przed ich śmiercią, dzieci zostały umieszczone w domu dziecka. O przejęcie stałej opieki nad nimi starali się rodzice M.N. W chwili śmierci rodziców dzieci były u dziadków, którzy w chwili wydania wyroku byli już ustanowionymi opiekunami prawnymi małoletnich dzieci.

Dzieci bardzo przeżyły śmierć rodziców. Najstarsza córka w związku z zaburzeniami wywołanymi ich śmiercią została objęta opieką psychiatryczną. Korzystała z niej również w momencie wydawania wyroku przez sąd pierwszej instancji. Syn zmarłych po śmierci rodziców stał się skryty i nieśmiały. Opinia psychologiczna wskazała na występowanie u niego pewnych zaburzeń związanych ze śmiercią rodziców, jednak stwierdzono, że pogodził się on z sytuacją rodzinną. Najmłodsza córka zmarłych ich nie pamięta, do dziadków zwraca się jak do rodziców.

W ocenie sądu śmierć rodziców była dla nich dużym szokiem psychicznym. Dzieci były z nimi bardzo związane emocjonalnie. Sąd stwierdził, że działania podjęte przez M.N. i T.N. przed śmiercią – podjęcie pracy i terapii odwykowej – wskazywały na ich chęć ponownego wspólnego zamieszkania z dziećmi. Ich śmierć przekreśliła szanse dzieci na zbudowanie normalnej, prawidłowej rodziny z rodzicami. Sąd wskazał również, że zaniedbania zmarłych w opiece nad dziećmi skutkujące ograniczeniem im władz rodzicielskich nie podważają istnienia silnych relacji emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 27 lutego 2014 r., sygn. akt: I ACa 762/13

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.