Zadośćuczynienie dla dzieci za śmierć ojca

Zsądzone kwoty:

  • 120 000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz najmłodszego syna zmarłego
  • po 90 000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz pozostałych dzieci powoda

Okoliczności wydania wyroku:

A.D. został potrącony przez samochód i zmarł na skutek doznanych obrażeń. W chwili śmierci miał pięcioro dzieci oraz żonę chorującą na raka, która zmarła trzy lata po jego śmierci. Był jedynym żywicielem rodziny.

W toku postępowania likwidacyjnego pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło dwóm najmłodszym dzieciom zmarłego kwoty 30 000 zł i 20 000 zł tytułem znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Zróżnicowanie kwot zadośćuczynienia w stosunku do powodów będących dziećmi zmarłego wynikała z faktu ich różnego, w ocenie sądu przeżycia śmierci ojca. Najmłodszy z synów zmarłego w chwili jego śmierci miał 8 lat. Zgodnie z opinią biegłej poniósł największe skutki emocjonalne, w ocenie biegłej celowe było objęcie go terapią psychologiczną z uwagi na jego stan emocjonalny. U pozostałych dzieci zmarłego biegła nie stwierdziła trwałego czy długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a jedynie naturalną reakcję żałoby.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I ACa 905/14

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.