Jaką kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia można uzyskać w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku: 

  1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100.000 zł,
  2. śmierci pacjenta - wynosi 300.000 zł.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.