Jakiej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania należy dochodzić w związku z błędem medycznym?

Konkretna wysokość roszczeń zależy od okoliczności danej sprawy. O ile kwota odszkodowania jest zdeterminowana wysokością szkody majątkowej poniesionej przez pokrzywdzonego, o tyle w przypadku zadośćuczynienia brak jest sztywnych kryteriów, w oparciu o które można by ją ustalić. W prowadzonych przez nas sprawach szacujemy kwotę dochodzonego zadośćuczynienia i odszkodowania po dokładnym przeanalizowaniu informacji uzyskanych od Klienta oraz jego dokumentacji medycznej. Pomocne przy szacowaniu kwoty zadośćuczynienia jaką można dochodzić w danej sprawie, są rozstrzygnięcia polskich sądów w podobnych sprawach. Część z nich znajdą Państwo na stronie "Pytania i odpowiedzi".

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.