W jakim przypadku można dochodzić roszczeń w związku z błędem medycznym?

Jeżeli w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (np. przychodni lub lekarza przyjmującego pacjentów w prywatnym gabinecie). Podstawą do występowania przeciwko szpitalowi jest także nieprzyjęcie pacjenta do placówki medycznej, jeżeli w wyniku braku hospitalizacji pacjent poniósł szkodę. Odszkodowania może również żądać najbliższa rodzina pacjenta, który zmarł w wyniku popełnienia błędu lub zaniedbania medycznego. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.