Kiedy można dochodzić odszkodowania, a kiedy zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Odszkodowanie można dochodzić w przypadku poniesienia szkody majątkowej (dodatkowych wydatków oraz także utraconych zarobków) w związku z błędem medycznym. To suma, która ma wynagrodzić Państwa stratę finansową. Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny) obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. Pacjent może żądać zwrotu m.in. kosztów związanych z:

  • prywatnymi konsultacjami specjalistycznymi,
  • wykonaniem prywatnie badań diagnostycznych (np. USG, TK czy MRI),
  • wykonanymi prywatnie zabiegami,
  • rehabilitacją,
  • dojazdem na konsultacje, badania czy rehabilitacje,
  • zakupem leków i wyrobów medycznych,
  • przystosowaniem mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, jeśli niepełnosprawność jest skutkiem błędu medycznego,
  • opieką nad osobą chorą sprawowaną przez profesjonalną opiekunkę.

W ramach odszkodowania jest możliwe również dochodzenie kwoty specjalistycznego leczenia zagranicznego, również eksperymentalnego, jeśli nie jest możliwe uzyskanie jego finansowania w ramach NFZ, a leczenie to jest zgodne z zasadami aktualnej wiedzy medycznej.

Poszkodowany pacjent może żądać również zapłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (krzywdę). Ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.), które były skutkiem wadliwego leczenia. W tym przypadku nie sposób mówić o konkretnych kwotach, ponieważ zadośćuczynienie jest ustalane za każdym razem indywidualnie, w oparciu o wiele czynników, m.in.: rodzaj popełnionego błędu, jego skutki, długotrwałość, uciążliwość związaną z leczeniem, wpływ błędu medycznego na życie poszkodowanej osoby, wiek osoby poszkodowanej.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.