Jakie są koszty w trakcie postępowania sądowej dot. błędu medycznego?

W niemal każdej sprawie medycznej niezbędne jest zasięgnięcie przez sąd opinii jednego lub nawet kilku biegłych lekarzy (albo zespołu biegłych). Jeżeli sąd nie zwolni Państwa od kosztów sądowych w całości, niezbędne będzie uiszczenie wynagrodzenia biegłych, które zwykle waha się w granicach od 500 do 2 000 zł (za pojedynczą opinię). W przypadku, gdy sąd skieruje sprawę do oceny instytutowi lub zespołowi biegłych koszt sporządzenia opinii może być znacznie wyższy – nawet ok. 10 000 zł.

Zwykle w trakcie postępowania sądowego powód może zostać zobowiązany przez sąd do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. W przypadku powołania kilku biegłych, sąd może za każdym razem zobowiązać powoda do uiszczenia zaliczki na poczet ich wynagrodzenia. Wysokość zaliczki ustala sąd.

Zobacz też: Jakie koszty postępowania są związane z rozpoczęciem sprawy sądowej dot. błędu medycznego?

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.