Jakie koszty są związane z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią: 

 1. opłata od złożenia wniosku (200 zł);
 2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii. 

Zryczałtowane koszty w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wynoszą: 

 1. 83,58 zł za każde zakończone 100 km — w przypadku kosztów podróży osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 2. 34,50 zł za każdy nocleg — w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 3. 153,57 zł za każdy dzień — w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 4. 300 zł — w przypadku kosztów wynagrodzenia za sporządzenie opinii, z tym że kwota ta ulega zwiększeniu o:
  1. 150 zł — w przypadku gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora,
  2. 100 zł — w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
  3. 60 zł — w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.