Kto może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z błędem medycznym?

Z roszczeniami w związku z wystąpieniem błędu medycznego lub naruszeniem praw pacjenta może wystąpić osoba bezpośrednio poszkodowana błędem medycznym, ale również w określonych sytuacjach rodzina pacjenta, np. rodzice dziecka, które stało się trwale niepełnosprawne wskutek błędów lekarskich popełnionych w czasie porodu. Zadośćuczynienia, odszkodowania i renty mogą domagać się również członkowie najbliższej rodziny osoby, która zmarła wskutek błędu medycznego.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.