Kto może wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie do wojewódzkiej komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Wniosek do komisji może złożyć sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy (tzn. np. w przypadku dziecka wniosek mogą w jego imieniu złożyć rodzice) oraz spadkobiercy pacjenta, jeżeli doszło do jego śmierci. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.