Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń za błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta w prywatnym gabinecie lekarskim lub prywatnej klinice?

Tak, jest to możliwe. Lekarz i inny personel medyczny niezależnie od tego, czy udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, czy też prywatnie przez pacjenta, musi postępować zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz przestrzegać obowiązującego prawa, w tym praw pacjenta. W związku z tym za każdym razem, gdy wystąpi błąd medyczny lub zostaną naruszone prawa pacjenta w prywatnym gabinecie lekarskim czy prywatnej klinice, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń przez pacjenta.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.