Jak samodzielnie dochodzić roszczeń od podmiotu leczniczego

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny jest skierowanie wezwania do zapłaty do podmiotu leczniczego, w którym doszło do zdarzenia.

Szablon wezwania do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia za błąd medyczny znajdziesz tutaj.

Co powinno znaleźć się w wezwaniu do zapłaty?    

  • imię, nazwisko i adres poszkodowanego
  • nazwa oraz adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni)
  • kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, jakich domaga się poszkodowany
  • termin i sposób zapłaty
  • uzasadnienie faktyczne – w którym poszkodowany krótko opisze okoliczności w jakich doszło do zdarzenia oraz błędy i nieprawidłowości, które zarzuca personelowi medycznemu
  • własnoręczny podpis poszkodowanego lub osoby uprawnionej

Do wezwania do zapłaty można dołączyć dokumenty, które potwierdzają wersję zdarzeń poszkodowanego – dokumentacja medyczna z leczenia oraz leczenia naprawczego, rachunki za wydatki związane z leczeniem itp.

Jak dostarczyć wezwanie do zapłaty do podmiotu leczniczego?

Wezwanie do zapłaty należy nadać pocztą, za potwierdzeniem odbioru – tak aby mieć pewność czy i kiedy pismo dotarło do adresata.

Co zrobi podmiot leczniczy po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty podmiot leczniczy powinien sprawę przekazać do swojego ubezpieczyciela, w którym ma wykupioną obowiązkową polisę OC. W związku z tym poszkodowany może otrzymać bezpośrednio od ubezpieczyciela podmiotu leczniczego pismo, w którym podmiot będzie domagał się udzielenia zgody na uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej związanej ze zdarzeniem. W przypadku nieudzielenia zgody, postępowanie się zakończy i poszkodowany nie otrzyma dochodzonych kwot. Jeżeli poszkodowany wyrazi zgodę, wówczas ubezpieczyciel skieruje sprawę do współpracującego z nim lekarza orzecznika, który dokona oceny czy doszło do popełnienia błędu medycznego.

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania?

Odmowa wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać, że w sprawie nie doszło do popełnienia błędu medycznego. W przypadku odmowy lub wypłaty zbyt niskich kwot możliwe jest złożenie odwołania do ubezpieczyciela. Jeżeli decyzja ponownie będzie odmowna, wówczas poszkodowany powinien rozważyć podjęcie następnego kroku w postaci skierowania pozwu do sądu.  

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.