Kto ponosi koszty związane z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi: 

  1. osoba składająca wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, czyli w przypadku stwierdzenia przez komisję, że nie doszło do błędu lub zaniedbania ze strony lekarzy lub innego personelu medycznego; 
  2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
  3. ubezpieczyciel - w przypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w odpowiednim terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.