Jak wpływa inne trwające postępowanie na wystąpienie o odszkodowanie i zadośćuczynienie do wojewódzkiej komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zawiesza się (wstrzymuje się, spraw nie jest rozpatrywana przez komisje) w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem (tym samym błędem medycznym, lekarskim) postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo. W przypadku zakończenia tych postępowań rozpatrywanie sprawy przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych podejmuje się na nowo. 

Natomiast komisja nie prowadzi postępowania w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem (błędem medycznym) prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo trwa postępowanie cywilne w tej sprawie. Oznacza to, że jeżeli sprawa dotycząca rekompensaty za błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej) została zakończona w sądzie prawomocnym wyrokiem, niezależnie od treści tego wyroku, lub nadal toczy się w sądzie nie ma możliwości rozpoczęcia postępowania przed tą komisją w związku z tym samym błędem medycznym.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.