Co należy dołączyć do wniosku składanego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Do wniosku składanego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych należy dołączyć: 

  1. dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku;
  3. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.