Przebieg ciąży – badania USG w ciąży

 

Aby uniknąć niektórych błędów lekarzy podczas prowadzenia ciąży, warto wiedzieć kiedy i jakie badania USG należy wykonać u ciężarnej.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz standardami opieki okołoporodowej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, każda kobieta w czasie ciąży powinna mieć wykonane co najmniej trzy badania USG. Jeżeli ciąża jest nadzorowana przez lekarza w ramach kontraktu z NFZ, wówczas te trzy badania USG są bezpłatne.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy jest to konieczne dla prawidłowego prowadzenia ciąży, lekarz może zlecić wykonanie większej ilości badań USG, w tym również tzw. badanie Dopplera (badanie przepływów krwi u płodu).

Pamiętaj, aby kontrolne badania USG wykonywać u lekarza specjalisty, który posiada aktualny certyfikat ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii wystawiony przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Obowiązkowe badania USG w czasie ciąży

1. badanie między 11 a 14 tygodniem ciąży – w czasie tego badania lekarz:

 • oceni liczbę zarodków w jamie macicy
 • oceni czynność serca płodu (FHR)
 • dokona pomiaru biometrycznych CRL i BPD
 • oceni budowę anatomiczną płodu
 • oceni kosmówkę
 • zbada przezierność karkową (NT) i kość nosową (NB) – parametry szczególnie istotne w diagnozowaniu wad genetycznych i rozwojowych płodu/płodów.

 2. badanie między 18 a 22 tygodniem ciąży – jest to badanie służące ocenie budowy organów wewnętrznych płodu i wykryciu ewentualnych wad rozwojowych. W czasie tego badania lekarz:

 • stwierdza liczbę płodów, ich położenie i czynności serca
 • dokonuje pomiaru biometrii płodu i orientacyjnej masy płodu
 • ocenia budowę płodu
 • ocenia lokalizację i strukturę łożyska
 • ocenia sznur pępowinowy
 • ocenia objętość płynu owodniowego
 • w uzasadnionych przypadkach dokonuje oceny szyjki macicy (badanie głowicą przezpochwową)

3. badanie po 30 tygodniu ciąży – jest to badanie służące ocenie organów wewnętrznych płodu oraz ocenie jego dobrostanu i ułożenia. W czasie tego badania lekarz:

 • stwierdza liczbę płodów, ich położenie i czynności serca
 • dokonuje pomiaru biometrii płodu i orientacyjnej masy płodu
 • ocenia budowę płodu
 • ocenia lokalizację i strukturę łożyska
 • ocenia sznur pępowinowy
 • ocenia objętość płynu owodniowego
 • w uzasadnionych przypadkach dokonuje oceny szyjki macicy (badanie głowicą przezpochwową)

 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.