O mnie

dr hab. Julia Stanek

Julia StanekPosiadam unikalne kompetencje dla prowadzenia spraw z zakresu prawa medycznego. Ukończyłam studia na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem radcą prawnym. Zajmuję się także działalnością naukową. W 2013 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2019 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Obecnie pracuję na stanowisku profesora na jednej z krakowskich uczelni, na której prowadzę zajęcia z przedmiotów powiązanych z prawem medycznym.

Od ponad 10 lat prowadzę w całej Polsce sprawy związane z ochroną praw poszkodowanych Pacjentów. Od 2015 r. prowadzę działalność w ramach kancelarii radcy prawnego.

Współpracownicy

Ze względu na specyfikę spraw związanych z błędami medycznymi, każdą sprawą zajmuję się osobiście przy wsparciu niewielkiego zespołu prawników. W niektórych sprawach współpracuję również z gronem doświadczonych pełnomocników procesowych (radców prawnych i adwokatów) w różnych miastach Polski.

Moją najbliższą współpracownicą jest apl. radc. Aleksandra Zbroja, która z Kancelarią jest związana od 2015 r. Aleksandra jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2016 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawem medycznym interesowała się już na studiach, w tym brała aktywny udział w pracach Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej TBSP UJ.

 

Dlaczego warto wybrać mnie?

Sprawy z zakresu prawa medycznego są skomplikowane, zarówno pod względem prawnym, jak i medycznym. Pozycja poszkodowanego pacjenta w negocjacjach z podmiotem odpowiedzialnym za szkodę (np. szpitalem) i jego ubezpieczycielem jest trudna. Sprawy odszkodowawcze często kończą się wieloletnimi procesami sądowymi, których prowadzenie wymaga dużej wiedzy prawniczej i medycznej. Dlatego warto powierzyć prowadzenie sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny mnie.

Oferuję Państwu moje usługi, ponieważ uważam, że jestem w stanie zapewnić Państwu pomoc na najwyższym poziomie, m.in. z następujących powodów:

  • dzięki wykształceniu medycznemu doskonale zrozumiem istotę Państwa sprawy,
  • działam szybko i sprawnie, dążąc do uzyskania jak najwyższego odszkodowania, renty i zadośćuczynienia dla moich Klientów,
  • współpracuję z Klientami z całej Polski, dlatego nie ma znaczenia, gdzie Państwo się znajdujecie,
  • moje wynagrodzenie jest uzależnione od sukcesu sprawy.