Zadośćuczynienie dla rodziców za śmierć dzieci

Zasądzone kwoty:

  • 300 000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz ojca za krzywdę wywołaną śmiercią dwóch córek i syna
  • 300 000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz matki za krzywdę wywołaną śmiercią córek i syna

Okoliczności wydania wyroku:

I.L., J.L., i D.L., zmarli w wyniku obrażeń doznanych w związku z wypadkiem samochodowym. W wyniku wypadku został poszkodowany również ojciec dzieci, który kierował pojazdem. I.L. miała w chwili śmierci 17 lat, J.L. 14, a D.L. miał 10 lat. Zmarli byli jedynymi dziećmi powodów.

Przed wypadkiem rodzice i dzieci tworzyli zgodną, wzajemnie się wspierającą i szanującą rodzinę. Trauma związana z uzyskaniem przez powódkę informacji o śmierci dzieci spowodowała, że została ona umieszczona na szpitalnym oddziale psychiatrycznym. Powód po wypadku w związku z obrażeniami przez tydzień był nieprzytomny. O śmierci dzieci dowiedział się dopiero po ich pogrzebie. Powodowie nigdy nie pogodzili się ze śmiercią dzieci, cały czas rozpamiętują ich śmierć, mimo że w momencie wyrokowania od wypadku upłynęło 12 lat. Nadal również nosili żałobę po dzieciach. U powódki zdiagnozowano depresję, zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne nawracające, które mimo upływu czasu i zastosowanego leczenia nie ustępują. Leczeniu psychiatrycznemu jest poddany również powód. Ponadto sąd zwrócił uwagę również na fakt iż w chwili śmierci dzieci powódka miała 38 lat. Dwa lata później, na skutek pogorszenia stanu zdrowia przeszła operację, która odebrała jej możliwość posiadania kolejnych dzieci.

Sąd miał na względzie fakt iż powodowie uzyskali przed wystąpienie z powództwem o zadośćuczynienie, kwoty po 60 000 zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią dzieci.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 7 listopada 2014 r., sygn. akt: I C 7/14

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.