Jak długo trwa postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta ws przyznania świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych?

Rzecznik Praw Pacjenta wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych w ciągu 3 miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Wydając decyzję Rzecznik opiera się na opinii medycznej sporządzonej przez działający przy nim Zespół do spraw Świadczeń, składający się z ekspertów. Od decyzji można wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej. Od jej rozstrzygnięcia można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.