Jakie są koszty w przypadku przegrania sprawy?

Rozpoczynając postępowanie sądowe powinni Państwo także wiedzieć o ewentualnych kosztach związanych z przegraniem sprawy. W takim przypadku, przede wszystkim, nie uzyskacie Państwo zwrotu dotychczas poniesionych w związku z postępowaniem opłat. Konieczne będzie także poniesienie dodatkowego wydatku związanego ze zwrotem drugiej strony kosztów jej zastępstwa procesowego w trakcie postępowania (tzw. wynagrodzenie pełnomocnika strony przeciwnej). Koszty te uzależnione są od kwoty, której żądaliście Państwo w sprawie i kształtują się następująco:

  1. do 500 zł - 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Jeżeli sprawa była skomplikowana, sąd może zasądzić wielokrotność tej kwoty – maksymalnie do jej sześciokrotności. Najczęściej zdarza się jednak, że sądy zasądzają w/w kwotę minimalną lub jej dwukrotność.

W szczególnie uzasadnionym przypadku sąd może odstąpić od obciążania Państwa, mimo przegrania sprawy, kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.