Czy konieczna jest obecność powoda w sądzie?

Obecność powoda na rozprawie jest obowiązkowa jedynie na posiedzeniu przygotowawczym – jeżeli sąd je wyznaczy – oraz wtedy, gdy sąd wezwie powoda do osobistego stawiennictwa np. w celu jego przesłuchania. Na pozostałych posiedzeniach sądu udział powoda nie jest obowiązkowy, ale powód może być na nim obecny.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.