W jaki sposób wybrać, czy w związku z błędem medycznym prowadzić postępowanie karne czy cywilne?

Postępowanie karne i cywilne znacząco różnią się między sobą i inny jest ich cel. Mówiąc najprościej, celem postępowania karnego jest ukaranie sprawcy przestępstwa i powstrzymanie go przed popełnianiem podobnych przestępstw w przyszłości, a także danie przykładu innym osobom, a dopiero później wynagrodzenie krzywdy pokrzywdzonemu. Natomiast postępowanie cywilne ma przede wszystkim na celu wynagrodzenie szkód materialnych i niematerialnych poszkodowanemu danym czynem. Dlatego też to, czy w danym przypadku należy wybrać postępowanie karne czy cywilne zależy od okoliczności konkretnej sprawy – rodzaju i charakteru błędu popełnionego przez lekarza czy innego pracownika personelu medycznego, rodzaju krzywdy, zakładanego celu postępowania.

Po przeanalizowaniu Państwa sprawy, przedstawimy Państwu szczegółowo, jakie mają Państwo możliwości postępowania w związku z wystąpieniem błędu medycznego oraz doradzimy, jaką drogę postępowania wybrać.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.