W jakich sprawach można rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (błędach medycznych)?

Do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych można skierować wniosek dotyczący następujących spraw (błędów medycznych):  

  • zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, czyli bakteriami (np. paciorkowcem i gronkowcem opornymi na określone antybiotyki, szczepy patogenne) lub wirusami (np. wirus zapalenie wątroby typu B lub C, WZW B, WZW C). 
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,  
  • śmierci pacjenta, która była następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
    • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
    • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
    • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, np. podanie niewłaściwego leku lub nieprawidłowej dawki leku. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.