Czy można odwołać się od orzeczenia wydanego przez wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Tak. W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła wniosek oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu, przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.