Co powinien zawierać wniosek składany do Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych?

Wniosek do Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (składany w przypadku błędów lekarskich) powinien zawierać: 

  1. dane wnioskodawcy;
  2. jeśli wniosek dotyczy śmierci pacjenta: dane zmarłego pacjenta; relacja między wnioskodawcą a zmarłym pacjentem;
  3. dane przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy (np. w przypadku, gdy wnioskodawca jest dzieckiem);
  4. adres korespondencyjny;
  5. dane podmiotu leczniczego, którego dotyczy wniosek;
  6. uzasadnienie wniosku zawierające opis zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
  7. załączniki (m.in. kopia dokumentacji medycznej).

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.