CZĘSTE PRZYPADKI

Każdy przypadek błędu lub zaniedbania w czasie leczenia jest inny, lecz większość spraw medycznych można podzielić na kilka typów grupujących podobne sprawy. Poniżej przedstawiam rodzaje spraw, z którymi w swojej praktyce prawniczej spotykam się najczęściej: