Błędy lekarskie związane z prowadzeniem ciąży (opieką prenatalną)

W trakcie ciąży, w czasie opieki przedporodowej (prenatalnej), może przykładowo dojść do następujących błędów lekarskich:

  • Brak informacji o chorobach płodu. Błąd lekarza polega na tym, że widząc nieprawidłowości w rozwoju płodu, nie informuje o tym ciężarnej pacjentki.
  • Brak możliwości podjęcia decyzji o legalnym przerwaniu ciąży. W przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu ciężarna ma prawo do przerwania ciąży (we wczesnym jej stadium). Jeżeli ze względu na działania lub zaniechania lekarza prawo to zostaje naruszone, pacjentka może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa. 

Zachęcam Państwa do powierzenia mojej Kancelarii Państwa sprawy dotyczącej błędu lekarskiego. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i lekarskim) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).